Oslava MDŽ v restauraci u Tesarčika ze STP Karviná.

Organizace STP Karviná připravila pro své členy zábavné odpoledne s oslavou MDŽ.

Proběhla i výroční členská schůze, blahopřálo se i jubilantům. Výborná večeře, přípitek,

káva a zákusek. Bohatá tombola a skvělá hudba. Celé odpoledne proběhlo ve veselé

náladě. Poseděli s námi i hosté, kterým děkujeme za ceny do tomboly. Akce se zúčastnilo

146 členů.