Základní informace

Svaz tělesně postižených byl založen v roce 1990 po zániku Svazu invalidů. Členská základna v ČR měla v tuto dobu přibližně 71 000 členů. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Podrobnější informace o službách, organizačních jednotkách a aktivitách naleznete v dalším odkazu.

STP sdružuje přibližně 360 organizačních jednotek (pobočných spolků) v celé ČR. Členové těchto organizačních jednotek vykonávají svou činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením zásadně na dobrovolné bázi.

Pobočné spolky sdružují přes 35 000 členů, především osob s tělesným postižením, ale také osoby s jiným zdravotním postižením, jejich rodinné příslušníky nebo sympatizanty.

Služby spolků (zejména pokud se jedná o registrované sociální služby) se poskytují i jiným osobám z řad veřejnosti, bez ohledu na členství v naší organizaci.