STP z.s., místní organizace Karviná

Místní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s. Karviná je organizační jednotkou STP v ČR z. s. a řídí se  stanovami a ustanoveními platnými pro celý Svaz tělesně postižených v ČR. Je pobočným spolkem Svazu tělesně postižených pod evidenčním číslem 14-77-00. MO je vedená ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 48204. Naše místní organizace má právní subjektivitu a může rozvíjet samostatné aktivity, které nejsou v rozporu s platnými stanovami a předpisy STP v ČR z. s . a jiných orgánů. Sdružuje občany se zdravotním postižením a seniory, tj. dospělé tělesně postižené občany, seniory, dětí i jejich rodiče a přátele..

Cílem činnosti místní organizace STP Karviná je prosazování a naplňování zájmů a potřeb tělesně postižených osob v součinnosti s místními orgány státní správy a samosprávy na území města Karviné.

Místní organizace Karviná svým členům služby, zprostředkuje s odborem sociálních věci Magistrátu Karviná sociální poradenství, navrhuje orgánům místní státní správy a samosprávy potřebná opatření ve prospěch tělesně postižených osob, zabezpečuje spolupráci s jinými organizacemi ZP, zajišťuje osvětovou činnost, pořádá školení, rekondiční pobyty pro tělesně postižené občany, případně další akce v rámci Koordinačního výboru tělesně postižených ve městě Karviná.

Na schůzích a přednáškách s pozvanými odborníky své členy informujeme o nejnovějších poznatcích o zdraví, zdravotních pomůckách pro postižené a změnách v organizaci. Pro členy organizujeme zájezdy, různé kulturní, zábavní, soutěžní akce, jako např. okresní soutěž v bowlingu a šípkách. V rámci družby spolupracujeme s organizacemi STP Ostrava – Vítkovice, Orlová, Bohumín a Havířov, vzájemně se navštěvujeme a vzájemně se srovnáváme v organizovaných soutěžích. Dále spolupracujeme se všemi ostatními obdobnými spolky zdravotně postižených ve městě Karviná. Zúčastňujeme se pravidelně akcí pořádaných Magistrátem města Karviné pro tyto komunity. Svou činnost koordinujeme prostřednictvím komunitního plánování a Koordinačního výboru spolků tělesně postižených. Jsme spolu organizátory rekondičních pobytů pořádaných Krajskou organizací Svazu tělesně postižených moravskoslezského kraje.

Svou činnost zajišťujeme především v těchto oblastech:

Hlavní činnost:

  • Organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů jak v ČR, tak v zahraničí.
  • Zajišťování aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji seniorů a osob se zdravotním postižením,
  • Organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit, např. vlastivědné tuzemské i zahraniční jednodenní zájezdy, návštěvy divadel, přiměřená turistika.
  • Podpora integrace osob se zdravotním postižením, např. poskytování informací zaměřených na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením.

Vedlejší činnost:

  • Pořádání kulturních produkcí a výstav, např. výrobky vytvořené členy organizace, výstavy výrobků jiných neziskových organizací v Karviné, zejména u příležitosti Festivalu služeb města Karviné.
  • Zajišťování masérských služeb.
  • Plavání občanů se zdravotním postižením, zajišťujeme ve spolupráci STARS Karviná, zejména na plavecké učebně DEJA.
  • Publikační, osvětová a informační činnost. Zajišťujeme zlevněné vstupenky na kulturní akce ve spolupráci s MěDK Karviná, Státním divadlem Ostrava, kulturními a informačními službami města Karviné.