Finanční dary

Finanční příspěvky můžete posílat na náš bankovní účet u ČSOB, a.s. Karviná: 26484711/0300.

Při poskytnutí finančního daru uvítáme, když v bankovním příkazu do zprávy pro příjemce uvedete text „dar“ a případně vaše jméno či další specifikaci.

Finanční dary je možné poskytnout i v hotovosti, a to na adrese našeho sídla: Spolkový dům Karviná-Ráj, U Hřiště 718/ 27, 734 01  Karviná-Ráj.

Přivítáme, pokud si s námi dopředu domluvíte termín návštěvy, abychom byli přítomní a mohli se vám dostatečně věnovat.

Darované finanční prostředky používáme na zajištění činnosti spolku, poskytování služeb a realizaci projektů. Pomůže nám jakákoli částka.

Můžete sami specifikovat, na kterou naši službu nebo projekt byste chtěli přispět. Informace o našich službách najdete na naši webové stránce, stejně jako o našich projektech.

Na dar vám můžeme vystavit darovací smlouvu, kterou můžete použít pro odpočty daní. Vše potřebné můžete domluvit s Jaroslavem Matonohou, tel.: 604 836 961, e-mail: jaroslav.matonoha@seznam.cz