Služby

Pomoci nám můžete také tím, co umíte. Mohou to být grafické služby – pomoc s tvorbou návrhů tištěných materiálů spolků (letáky, pozvánky, panele, apod.). Uvítali bychom i pomoc s právní službou, např. pro poradenství naši členské základně.

Kdybyste chtěli některou z těchto činností nebo jinou službu naší organizaci nabídnout, kontaktujte, prosím, Margita Menšíková, tel.: 604 940 457, e-mail: MargitaM@seznam.cz