Naši sponzoři

Místní organizace STP Karviná chce touto cestou poděkovat všem jednotlivcům a podnikům, které pomáhají naši neziskové organizaci při zajišťování náročných úkolů, zejména pak Magistrátu města Karviné a jeho odboru sociálních věci.