Členská schůze a Mikuláš

Svaz tělesně postižených Karviná, pořádal 14.12.2023 v restauraci Tesarčík, členskou schůzi spojenou

s mikulášem.Předsedkyně paní Menšíková, seznámila přítomné s činností svazu od března do konce

roku.Jubilantům byly předány dárky.Naší členské schůze se zúčastnili ing.Šenk ředitel společnosti

centrum pro zdravotně postižené MS kraj,za MÚ Karviná paní Smužová vedoucí sociálního odboru.

Následovalo pohoštění,bohatá tombola a kdo měl chuť a zájem mohl si zatančit,nebo si poslechnout,

výbornou hudební skupinu, která se postarala o dobrou zábavu.

Výbor děkuje všem kteří se zúčastnili a přeje příjemné vánoční svátky a zdraví a pohodu v roce 2024.