Ocenění Jaroslava Matonohy.

Za přínos a rozvoj v oblasti návazných služeb ve městě Karviná získal pán Jaroslav Matonoha v sociální oblasti

za rok 2023 v Karviné v kategorii návazné služby ocenění.

Pán Jaroslav Matonoha je dlouholetým členem organizace STP v Karviné. pracuje jako hospodář, pomáhá

při přípravě na různých akcích, je ochoten vždy pomocí. Je spolehlivý, dobře si rozumí s celým kolektivem.

Ke krásnému ocenění mu gratuluje celý výbor STP Karviná.