Okresní soutěž v šipkách.

Šestý ročník Okresní soutěže v šípkách a vaječina pořádal  11.5.2023 STP Karviná.

Záštitu nad touto akcí převzal p. Radim Slíva, náměstek primátora Karviné, následovala zdrav. přednáška

a smažení vaječiny. Soutěže se zúčastnili i přátelé z Orlové. Akce se vydařila, vaječina byla dobrá, všem

moc děkujeme a co říct závěrem, no prostě byl to zase jeden prima den.