Mikuláše STP Karviná.

Členská schůze a Mikuláš.

Organizace STP Karviná pořádala 8.12.2022 členskou schůzi spojenou s Mikulášskou zábavou.

Seznámili jsme se s plánem a akcemi na příští rok, popřáli jsme oslavencům a pak následovala zábava

s hudbou, večeři a bohatou tombolou. Pozváni od nás na Mikuláše přijal ing. Libor Schenk, ředitel

společnosti, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje,, a přivezl nám krásné dárky

do tomboly za což moc děkujeme. Dalšími hosty bylo 7 členů STP z Orlové,celkem se příjemného

odpoledne zúčastnilo 93 členů. Výbor STP Karviná děkuje všem členům a přeje hodně zdraví a štěstí do

Nového roku 2023.